سکس نو New Sex

Thursday, September 09, 2004

با تشکر از مدیریت وبلاگ

لطفا هرگونه مشکل ، توضیح و یا سئوال را با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت نسبت به آن جواب مناسب به شما ارسال شود

welcom

دوستان عزیز
این بلاگ صرفا به راهنمائی موضوعی سکس میپردازد و کلا در خصوص کلیه نظرات منفی و مثبت موضوعات و انحا مختلف سکس اشاره میکند . بنابراین مدیریت این بلاگ امیدواراست تا در جهت بهینه سازی روابط ، مخصوصا روابط بین زوجها گامی برداشتخ باشد .
با تشکر
دکتر لازمی زاده